Tornar

APUNTS DE PATRIMONI CONTRA EL CONFINAMENT #7

Gresol de ceràmica de la Ferrissa (segles VII-VI a.C)
Tècnica: modelat a mà
Museu de Ceràmica de l’Alcora

Entre el ric patrimoni arqueològic de l’Alcora avui volem aprofitar un modest objecte per parlar de mineria, toponímia, territori, comerç, etc.

Molt a prop de l’embassament de l’Alcora, a la vora esquerra i en una petita plataforma situada a les rodalies d’afloraments ferruginosos, es localitza el jaciment de la Ferrissa, a la partida del mateix nom, on s’han trobat evidències d’activitat metal·lúrgica i objectes com ara dues àmfores “de sac” fenícies (segles VII-VI a.C.), una polsera de bronze, una gran gerra d’emmagatzematge i l’objecte que presentem ací: un petit gresol de parets grosses, amb un element de subjecció a la vora, una protuberància, que va ser utilitzat en el procés de transformació del mineral de ferro en metall. També s’ha trobat l’empremta del que sembla restes del forn on es va realitzar aquest procés. Per entendre un poc el funcionament d’aquest tipus de forns, us deixem el següent enllaç de l’equip d’arqueologia del Museu de Mineria del País Basc: https://www.youtube.com/watch?v=tnDgZ5OmbLU

A la Ferrissa hi ha senyals d’aquesta activitat metal·lúrgica, però aquest petit jaciment no és un lloc d’hàbitat fenici, sinó un espai relacionat amb l’activitat minera. De fet, com diu l’arqueòleg Arturo Oliver, al nord del riu Segura tan sols podem parlar d’una relació entre indígenes i fenicis que es limita al mer contacte mercantil, lluny dels plantejaments colonials que sí existien al sud d’aquest riu. Sí que es coneixen, als voltants, diversos jaciments íbers que podrien tindre relació, en les seues etapes més antigues, amb aquesta presència comercial fenícia. De fet, al poblat de Montmirà (al Tossalet de la Foia) hi ha una primera fase d’ocupació que està vinculada a l’explotació del ferro de la Ferrissa tant per cronologia com pels materials recuperats.

Al marge d’aquestes evidències arqueològiques, la riquesa minera d’aquesta zona ha seguit suscitant l’interès molt de temps desprès. Per la mateixa zona hi ha diferents punts d’extracció recent de mineral de ferro a cel obert, i també una explotació en galeria, que ha estat senyalitzada i incorporada a Ruta Natural del Patrimoni Industrial, inaugurada el passat mes de gener.

Paisatge, activitat física, patrimoni arqueològic, mineria… la Ferrissa sense dubte és un espai extraordinari per gaudir de la natura, una vegada tornem a recuperar la normalitat.

Anar al joc relacionat amb el Gresol