TORRE DEL REPÉS

La Torre del Repés està ubicada en la plaça del Pati.

Com a vestigi més destacat de les muralles de l’Alcora (a més dels portals de Verdera i Marco), la coneguda com a Torre del Repés s’alça poderosa i robusta en ple nucli urbà de l’Alcora. En el seu origen, defenia l’entrada principal a la població. Mimetitzada entre els edificis que s’han anat annexant, en la seua façana s’aprecien els òculs d’il·luminació, la cantonera de carreu i els acabaments de merlets i tordassos.

El seu actual nom prové de l’ús que va tindre durant l’època medieval: controlar el pes de les mercaderies que entraven o eixien del recinte fortificat.

Cal destacar que la Torre del Repés va ser presó des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX. D’esta època, conserva nombrosos grafits amb dibuixos i missatges escrits. Actualment, està pendent d’una restauració que la torne el seu aspecte original.