Òrgans de govern

L’ Alcalde

Víctor Garcia i Tomás (Compromis)

El Ple

El Ple està integrat per 17 regidors de l’Ajuntament de l’Alcora i és presidit per l’alcalde.Els Plens Ordinaris seran els últims dilluns de cada mes a les 20:00 hores. Les seues funcions entre unes altres, són les d’exercir el control i fiscalització dels òrgans de govern , aprovar els pressupostos , ordenances i reglaments municipals. La seua composició actual és la següent:

PP (Partido Popular)
Mª Mercedes Mallol Gil
Roberto Aicart Pallarés
Vicente Mateo Cude
Ruben Miguel Miralles
Patricia Gil Montoliu
Vicente Ramón Pastor Celades
Maria Teresa Bordonau Gasco

PSOE (Partido Socialista Obrero Español)
Samuel Falomir Sancho
Nuria Sánchez Flor
Sergio Pejo Mascaros
Ana Mª Huguet Ros
Robert Tena Bachero

Compromis
Victor Garcia i Tomàs
Agustín Chiva Aparici
Noelia Muñoz Ribes

Camviem entre tots
Victor Esteve Vilar

No adscrito
Marcos Masó Andrés

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la presidència de l’alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció d’adreça política que a aquest correspon. Actualment está integrat per l’alcalde i 5 regidors.

Règim de sessions. Les reunions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren tots els dilluns a les 14:00 hores, llevat que aquest dia siga inhàbil.

Està integrat pels membres següents:

Alcalde, Regidor d’Educació, Convivència Ciutadana i Personal
Víctor Garcia i Tomás
Primer Tinent d’Alcalde, Regidor d’Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient
Samuel Falomir Sancho
Segona Tinent d’Alcalde, Regidora d’Ocupació, Serveis Públics Urbans i Cementeri
Nuria Sànchez Flor
Tercer Tinent d’Alcalde, Regidor de Serveis Socials, Tercera Edat i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Agustín Chiva Aparici
Quarta Tinent d’Alcalde, Regidora de Cultura, Tradicions i Patrimoni
Noelia Muñoz Ribes
Cinqué Tinent d’Alcalde, Regidor d’Hisenda, Joventut i Transparència
Robert Tena Bachero

Tinents d’ alcalde

Els tinents d’alcalde substitueixen a l’alcalde, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia. Són lliurement designats i promoguts per aquest d’entre els membres de la Junta del Govern Local.

Les Àrees

Sergio Pejó Mascarós, Regidor de Festes Populars i Participació Ciutadana

Marcos Masó Andrés, Regidor de Policía, Brigada d’Obres i Pedanies

Ana Maria Huguet Ros, Regidora de Promoció i foment de l’esport, Promoció de Fires no tradicionals i desenvolupament del Comerç i Mercats