Nom (obligatori)

Correu electrónic (obligatori)

Assumpte

Missatge

L' Alcora

CP: 12110

Tel: 964 360 002

Map →

Araya

CP: 12110

Tel: 964 360 002

Map →

La Foya

CP: 12110

Tel: 964 360 002

Map →

Les dades que ens facilite seran tractades per l’Ajuntament de l’Alcora, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme gestió de la present consulta presentada. Vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el registre d’entrada, electrònic o presencial, de l’Ajuntament. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al mateix temps, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntària, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es o, en el seu cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).