POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’Ajuntament de l’Alcora estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l’Ajuntament de l’Alcora, efectua en aquesta web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

L’Ajuntament de l’Alcora és qui ostenta la condició de Responsable del Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

2. Per a què tractem les seues dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb aquesta, i gestionar la prestació dels serveis demandats o prestats per aquest Ajuntament.

Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells, i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita que puguem tractar les seues dades personals?
La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades; en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra; en uns altres el compliment per l’Ajuntament d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics; en uns altres la protecció d’interessos vitals; i en uns altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria pel fet de ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no les facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, aquest s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment.

4. Quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, mentre es mantinga la condició de ciutadà/na de l’Alcora i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot si se sol·licita la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari i es limitarà el seu tractament únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals prevists per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes socials, culturals o esportius, acords de col·laboració, etc.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada de l’Ajuntament, en línia a través de la Seu Electrònica https://lalcora.sedelectronica.es/ d’aquest, així com en l’adreça de correu electrònic dpd@dipcas.es.

A aquest efecte i per a més informació, pot personar-se a l’Ajuntament de l’Alcora o, si escau, pot informar-se trucant al telèfon 964360002.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).