Condicions generals d'ús - Política de privacitat

La comunicació amb AJUNTAMENT DE L’ALCORA, a través de la seua adreça de correu electrònic, ja siga a través dels formularis presents en este web site o de l’enllaç al seu e-mail present en el mateix, suposa el consentiment expresse perquè les seues dades personals siguen incorporats a fitxers de titularitat d’AJUNTAMENT DE L’ALCORA, la direcció de les quals és:


AJUNTAMENT DE L’ALCORA

Calle San Francisco 5
CP: 12110 l’Alcora
Tel: 964 360 002
e-mail: alcora@alcora.org

Les dits dades seran tractats per esta davall la seua responsabilitat amb la finalitat de resoldre les consultes plantejades, tenint l’interessat dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que consten en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).