volver

Bolsa de trabajo de peón de funciones múltiples

L’Ajuntament de l’Alcora crearà una borsa de treball de peó de serveis múltiples, enquadrada en el grup AP, per a la cobertura de possibles vacants, o per a la satisfacció de necessitats puntuals, mitjançant nomenament de funcionari interí. Ja està obert el termini per presentar sol·licituds (del 30 de gener al 12 de febrer).