Tornar

L’Ajuntament de l’Alcora aplicarà les màximes bonificacions a l’ICIO en 2021

El Govern municipal de l’Alcora ha decidit aplicar en 2021 les bonificacions màximes que la llei permet a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tal com ha indicat el regidor d’Hisenda, Robert Tena.

D’aquesta manera, amb l’objectiu de promoure l’ús d’energies netes i renovables, l’Ajuntament modificarà l’ordenança fiscal per a aplicar una bonificació de fins al 95% -actualment és del 40%- a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

La mesura s’emmarca dins del “nostre compromís amb la ciutadania i el medi ambient mitjançant la posada en marxa de polítiques encaminades cap a la sostenibilitat i l’eficiència energètica”.

Tena ha destacat que els ajuntaments “hem de tindre un paper actiu per tal de millorar l’habitabilitat de les nostres ciutats, fomentant l’autoconsum fotovoltaic”. A més, ha recordat que entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides -objectius que l’Ajuntament de l’Alcora impulsa- s’inclou el de l’energia (ODS 7), que aspira a “garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots”. El ODS 7 també aborda la necessitat d’augmentar l’energia procedent de fonts renovables, a més de promoure tecnologies d’eficiència energètica.

Es mantindran al màxim resta de bonificacions ICIO
A més d’augmentar aquesta, el responsable d’Hisenda ha explicat que es mantindrà la bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades d’especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal declaració.

I també la bonificació de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavorisquen les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats i de fins al 50% a favor de les vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures, i les referents als habitatges protegits.