volver

Alcora aumenta un 50% el presupuesto destinado a prestaciones económicas para necesidades básicas

La junta de gobierno local ha aprobado las bases reguladoras del procedimiento de concesión de prestaciones económicas por ...

Cal destacar que l’Ajuntament ha augmentat un 50% el pressupost per a estes prestacions respecte a l’any anterior, arribant als 90.000 euros en la present convocatòria.

Amb este increment, com manifesta el regidor de Serveis Socials, Agustín Chiva, “l’Ajuntament té com a finalitat poder donar una resposta real a la demanda de la ciutadania, assegurant cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies”.

Una iniciativa que, segons explica, “està en sintonia amb l’aposta ferma i decidida del govern de l’Alcora per les persones i les polítiques inclusives, que s’han vist clarament reforçades”.
La convocatòria està orientada a ajudar persones i famílies veïnes de l’Alcora que presenten carències econòmiques i que tenen dificultats per cobrir les seues necessitats més bàsiques. Així, estes subvencions es poden justificar en despeses d’alimentació, lloguer i subministraments bàsics com l’electricitat i l’aigua.

Les prestacions es concedixen atenent al límit de rendes que marca la Conselleria i el seu import augmenta en funció del nombre de persones de la unitat familiar.

“És prioritari protegir i garantir una vida digna a les persones i famílies més vulnerables, aquelles que més estan patint les conseqüències de la crisi”, explica Chiva, ressaltant que “per complir este objectiu, el pressupost ha d’adaptar-se a la demanda i necessitats reals dels veïns i veïnes”.