XINERIES I BERAIN

En els primers anys de funcionament, la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda elaborà peces seguint els models del sud de França (Moustiers i Marsella, fonamentalment), d’on provenen els primers directors artístics. Formes i decoracions s’ajusten així als gustos de l’aristocràcia i la burgesia europees, principal mercat a què anava adreçada la producció de l’Alcora.

Estils com el Berain (amb randes, arabescs, busts, esfinxs, etc., generalment en clarobscur blau, però també amb suaus tocs de policromia) o les xineries (amb prolífica vegetació i figures orientals o grotesques) mostren l’exquisida delicadesa i perfecció que els pintors de la Reial Fàbrica assoliren ja des del principi. Mostrem en aquesta mateixa pàgina dues excepcionals obres de la col·lecció del nostre museu: la tapadora d’un aiguamans amb decoració Berain, signada per Francisco Grangel, i una plata circular amb decoració xinesca de reflex metàl·lic, tècnica decorativa poc emprada a l’Alcora, que dóna una lluentor de color coure de gran bellesa.