Autor: MªElena Mestre Safont

Objecte:

Descripció:

Dimensions: 100×100

Cronologia: 2006

Inventari: MCA905