Descendiment de la Creu

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte: placa de viacrucis

Descripció: placa de calvari | Pisa| 54×54 cm |c.1775 | Procedeix de l’antic viacrucis de l’Alcora| Dipòsit de la Parròquia de l’Assumpció (l’Alcora).
Placa amb els angles axamfranats. Representa el descendiment de la Creu (estació núm. 13). La Verge, consolada per un àngel i dues figures femenines, contempla el cos jacent de Crist mentre sosté la corona d’espines en la seua mà. A l’esquerra de l’escena, el Sepulcre amb la tapa oberta i, a sobre, quatre angelots entre foscos núvols. Al fons, llueix un sol resplendent que simbolitza la proximitat de la Ressurrecció.

Dimensions: 54 x 54 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: dipòsit