La Visitació

Autor: Miguel Soliva. Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte: placa ceràmica

Descripció: la Visitació| Pisa | c.1727-1750 | 28,5 x 26 cm.
Placa ornamental rectangular amb angles axamfranats. Remat superior amb mascaró.
Representació de la visitació de la Mare de Déu a santa Elisabet.
Marca al revers “M.l vaa”
Atribuïda a Miguel Soliva.

Dimensions: 28,5 x 26 cm.

Cronologia: s. XVIII

Inventari: mca-018