Plat

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: plat | Pisa | Sèrie Àlvaro |1760-1780 | Ø 30’5 cm.
Vora llisa i ala gallonada. El fons està ocupat per un motiu arquitectònic rematat per estendards, sobre una rocalla i envoltat per elements vegetals: flors i fulles bicromes i arbres fruiters. A l’ala, alternància de motius florals menors. Al dors, marca pintada en manganés (31).

Dimensions: Ø 30’5 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-521