Plat infantil

Autor: fàbrica la Progresiva. Vda. de Salvador Cotanda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció:

Dimensions:

Cronologia: s. XX

Inventari: