Plata

Autor: Reial Fàbrica, època Aicart (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: plata | Pisa |1895- 1930 | Alt. 5 cm. | Ø 25cm| Donació de Merche Nomdedéu
Marca de fàbrica impresa “Fca. del Conde de Aranda Alcora (Castellón)”.

Època Aicart: Cristóbal Aicart i la seva filla María seran els últims propietaris de la factoria (1895- 1930), que seguirà produint amb el nom de Real Fàbrica. Els nous propietaris representaran el final de la factoria. A partir d’aquest moment, la ceràmica de l’Alcora es fabricarà en tallers i factories locals aliens a la manufactura comtal.

Dimensions: Alt. 5 cm. | Ø 25cm

Cronologia: s. XIX-XX

Inventari: