Plata

Autor: Reial Fàbrica, Època Aicart (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Plata | Pisa |1895- 1930 | Alt.5 cm. | Ø 25cm.| Donació de Merche Nomdedéu
Marca de fàbrica impresa “Fca. del Conde de Aranda Alcora (Castellón)”.

Època Aicart: Cristóbal Aicart i la seva filla María seran els últims propietaris de la factoria (1895- 1930) que seguirà produint amb el nom de Real Fàbrica, els nous propietaris representaran el final de la factoria, a partir d’aquest moment la ceràmica de l’Alcora es fabricarà en tallers i factories locals aliens a la manufactura comtal.

Dimensions: Alt.5 cm. | Ø 25cm.

Cronologia: s. XIX-XX

Inventari: