Tornar

Millora, modernització i dotació d’infraestructures en el polígon industrial Santa

OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES EN EL POLÍGON INDUSTRIAL SANTA (NÚMERO D’EXPEDIENT: MIPAEA/2019/33)

L’Ajuntament de l’Alcora ha dut a terme el projecte de MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES EN EL POLÍGON INDUSTRIAL SANTA, realitzant les següents actuacions:

* Instal·lació d’una canalització enterrada per a línies elèctriques de mitjana i alta tensió en la zona confrontant al depòsit d’aigua potable del polígon industrial, que permeta canalitzar el cablejat a les diferents indústries del polígon en cas d’ampliacions o adequacions de potència elèctrica.

* Instal·lació d’una canalització enterrada per a canalitzacions de telecomunicacions en la zona confrontant al depòsit d’aigua potable del polígon industrial que permeta canalitzar xarxes de comunicacions amb fibra òptica i almateix temps soterrar part de les esteses aèries existents en mal estat i a una altura no reglamentària.

* Instal·lació de càmeres de circuit tancat de televisió connectades amb la policia local, en la zona del vial en què s’ha actuat, per a operacions de control i supervisió del trànsit.

* Instal·lació d’un carril bici en la zona del vial en què s’ha actuat, en l’entorn del depòsit d’aigua potable del polígon industrial.

* Instal·lació de la xarxa d’enllumenat públic en la zona confrontant al depòsit d’aigua potable del polígon industrial, mitjançant lluminàries de tecnologia led i substitució de les lluminàries existents per lluminàries led en el camí Santa.

* Instal·lació d’1 hidrant d’incendis en la zona d’actuació.

* Millora de la pavimentació del vial paral·lel a la CV-16 enfront de la indústria La Platera i pavimentació de l’entorn de la zona del depòsit d’aigua potable de la zona industrial.

* Formació de voreres a l’entorn de la zona del depòsit d’aigua potable de la zona industrial.

* Identificació del polígon objecte de la present millora mitjançant senyalització vertical a l’entrada d’aquest.

* Senyalització horitzontal.

* Millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials en diferents zones del polígon.

* Millora de la xarxa d’aigua potable en diverses zones del polígon.

El projecte ha suposat una inversió de 193.798,96 euros, dels quals l’IVACE ha subvencionat 120.000 euros.