Cau de conill / conillera

Autor: Terriseria del dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Peça semiesfèrica amb tub cilíndric, amb dues obertures: una frontal de forma oval i d’uns 16 cm de diàmetre màxim que és l’accés de la conilla criadora a través del tub; la segona obertura es troba a la part superior de la cúpula, medeix 12 cm de diàmetre i porta tapadora per a la supervisió de les cries. La tapadora té un anell interior per a encaixar en la boca. A més d’aquestes dues obertures, la conillera tampoc té base, i així pot ser colocada directament directament sobre la terra, i oferir unes condicions més naturals a la conilla per fer el seu cau.
No era un objecte de gran producció però s’ha fabricat habitualment durant els últims 100 anys, en quantitats d’uns 12 a 20 a l’any.
Aquesta conillera porta en la tapadora una inscripció a punxó: “ALFARERIA Nomdedeu ALCORA 30-I-96”.

Ús: per a acollir a la conilla criadora i la seua camada. Als últims temps s’havia convertit en una peça curiosa i era adquirida com a objecte decoratiu i de col·leccionisme.

Dimensions:

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-369