CONTENIDOR GROC:

ENVASOS DE PLÀSTIC

Ramet és el nostre especialista en el contenidor groc. Ell t’ensenyarà tot el que has de saber per a reciclar envasos i plàstics correctament.

Com arribar a l’Ecoparc de l´Alcora

EL PROCÉS DEL RECICLATGE

Els residus que es tiren al contenidor groc es transporten a plantes de selecció, on es reparteixen als seus respectius recicladors. El procés consisteix en els següents passos:

  1. Primerament, es classifiquen els diferents materials entre aptes o no aptes per al reciclatge: envasos metàl·lics d’acer o d’alumini (com les llaunes de refrescos) i plàstics PRT, PEAD, film i plàstic mescla, com les bosses de pataques.
  2. Els diferents residus se segreguen també segons el seu color per a optimitzar posteriorment l’ús de colorants.
  3. Després, es renten bé els residus, submergint-los en aigua i deixant que les impureses caiguen al fons, centrifugant-los després per a assecar-los per complet.
  4. Mitjançant un procés mecanitzat, es mesclen i s’homogeneïtzen els residus, formant masses de color i textura uniforme.
  5. Finalment, es torna a depurar la massa de plàstic per a eliminar les impureses, donant-li la forma final i fent-la passar per tots els controls de qualitat.

QUE TIRAR AL CONTENIDOR GROC

Diposita al contenidor groc:

Botelles de plàstic amb taps i tapes.

Envasos de productes d’higiene i neteja

Envasos de productes d’higiene i neteja

Safates d’alumini

Terrines i tapes de iogurt

Llaunes de refresc o conserves

Paper film o alumini

Aerosols i desodorants

Brics de llet, sucs, sopes…

Safates de suro blanc

Tubs de pasta de dents

NO diposites al contenidor groc:

Joguines de plàstic

Biberons i xuplons

Utensilis de cuina

Poals de plàstic

Aquest tipus de residus poden ser dipositats en un contenidor especial per a la seua donació (com els de joguines) o al contenidor gris de restes.

Veure contenidor gris

MÉS SOBRE EL RECICLATGE D'ENVASOS DE PLÀSTIC

Els valencians dipositaren un 15,8% més d’envasos al contenidor groc respecte a l’any 2018.

Cada envàs reciclat té el seu impacte en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació, ja que reciclant 6 llaunes o brics es contraresta l’emissió de 10 minuts d’un tub d’escampament.

Saps quant de temps tarden a degradar-se?
Una llanda d’alumini: 80 anys.
Una botella de poliestiré: mai.
Una botella de plàstic: 700 anys.

Procura fer ús d’envasos de vidre retornable, com per exemple per a l’aigua, ja que a llarg termini resulta més barat i ens permet acumular menys envasos de plàstic a casa.

Les bosses de plàstic en les que portes el vidre fins al contenidor verd, no les hi tires, ja que han d’anar al contenidor groc.

Procura buidar bé els envasos per a evitar el goteig, les olors i les taques.

ON ESTAN ELS TEUS CONTENIDORS MÉS PROPERS?

Veure a Google Maps

RECORDA...

CONSELLS PER A RECICLAR MILLOR

Els contenidors grocs admeten els anomenats envasos domèstics.

 

Les llaunes metàl·liques d’aliments i begudes, les botelles de plàstic de begudes o els productes de neteja, els brics o els envasos de iogurt són alguns dels recipients domèstics més habituals.

 

No considerem materials aptes per al contenidor groc les joguines de plàstic, els envasos de vidre, la fusta o els embolcalls d’aliments bruts.

LA FAMÍLIA AZULEJÍN DE L'ALCORA RESOL TOTS ELS TEUS DUBTES