FULLET TURÍSTIC DE LA REIAL FÀBRICA

Durant el curs 2018-2019, l’alumnat de PMAR ( Programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment) de l’IES Ximén d’Urrea ha realitzat un fullet turístic per als visitants de la Reial Fàbrica en 3 idiomes; Francés, Castellà i Valencià.