RUTA DE LES MINES

ITINERARI:

Creu de Sant Vicent (forn de calç) – Molí de Matraca – Assut – Molí de Palomet (mina d’algeps i forns) – Mina de Cabres (mina i forns de ciment) – la Foia – Pantà – Molí l’Alcora.

En cada un dels punts està previst:

  • Recollida i etiquetat de materials
  • Explicació del procés
  • Reomplir les fitxes de camp

La “Ruta de les mines “. Fonaments i objectius de la visita.

Fonaments teòrics:

El patrimoni etnològic de l’Alcora:

Activitats relacionades amb la producció ceràmica del s. XVIII fins als nostres dies

Utilitats dels materials

Procés de elaboració de la cal, el ciment i el algep

Matèries primeres que es podem extraure en el nostres entorn

Les mines i el seu impacte mediambiental

Objectius per àrees:

Història: Conèixer el medi que ens envolta i els elements patrimonials dispersos al nostre terme municipal; testimonis de les activitats econòmiques de la zona i dels oficis de relacionats

Les intervencions humanes en l’entorn natural: Observació crítica de l’entorn; problemes medio-ambientals, problemes de conservació, l’entorn com a espai de memòria.

Química i física: Coneixements científics- tècnics; identificació de matèries primeres, composició, estructura , processos de transformació química, etc. Aplicació pràctica dels coneixements teòrics apresos en classe.

Geologia: formació de l’argila, formació de depòsits sedimentaris

Educació física: Realització d’una activitat física en contacte amb la natura: caminar per sendes, els PR i les seves marques, altres (referencia a diferents esports que es poden realitzar en la zona)

Desenvolupament de la activitat:

La visita es plantejarà d’una manera lúdica, incitant a la diversió i a la participació, a través de breus explicacions s’indicarà les tasques que van a desenvolupar els nens de forma grupal:

  1. Reconeixement de la zona
  2. Recollida de minerals
  3. Procés de transformació i lloc on es realitza

Per tal de assentar els coneixements que aniran descobrint es facilitarà als nens els següents materials d’ajuda:

  • Fitxes de camp
  • Etiquetes de identificació
  • Bosses