VIVÈNCIES

El projecte “Vivències Reial Fàbrica” és un projecte ideat per a l’etapa educativa de l’Educació Secundària i que implica el desenvolupament en múltiples àrees o matèries escolars. Un projecte per a recollir el patrimoni no visible —és a dir, immaterial— que no és cap altre que els testimonis vitals, les experiències, la memória obrera; en definitiva, les vivències de la població local i comarcal vinculades a la producció ceràmica industrial.

La idea és desenvolupar un projecte basat en fonts orals (entrevistes) i que es concretaria en tres punts:

En primer lloc, l’aprofitament dels recursos de l’entorn que, en aquest cas, representen les experiències laborals i vitals, els testimonis de treballadores i treballadors de la indústria ceràmica local. En segon lloc, l’autogestió del procés de creació per part de l’alumnat. I, finalment, la creació d’un producte final al servei de la comunitat.

Aquest producte final consisteix en: vídeos de les entrevistes, publicació de les transcripcions de les entrevistes i un vídeo-resum final amb els fragments més destacats de totes les entrevistes realitzades per l’alumnat.

Tot seguit trobareu un llibre digital interactiu amb les transcripcions i  les gravacions de les entrevistes.

 

Descarregar PDF Vivències 2018-2023