LA MALEA. COSTUR

Dintre del projecte educatiu “La Reial Fàbrica. 300 anys d’innovació, memòria i territori”, i coincidint amb les jornades que organitza la AC la Fontanella, “Tota pedra fa paret”, es dissenya una activitat al voltant dels recursos forestals de Costur, atés que la malea va ser un sector econòmic en la localitat i un recurs imprescindible per al funcionament dels forns de ceràmica de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda des del s. XVIII, i per a les consegüents fases d’industrialització de la producció de ceràmica i taulell durant el segle XX.