PAVIMENT AMB PERSONATGES DE LA COMÈDIA DE L’ART

Prement l’opció imatge apareix una imatge xicoteta de l’original per a guiar-se.

Prement el fantasma apareix de fons la imatge amb transparència per a fer el trencacaps damunt.