TEXTURES DEL MEU POBLE

Aquesta activitat té com a principal eix, potenciar el respecte cap a les obres d’art públiques, el patrimoni moble i els diferenst elements del mobiliari urbà.

La metodologia de treball és basa en el treball cooperatiu, que permet a la xicalla aprendre a treballar en grup, fomenta el desenvolupament de les capacitats individuals de cadascuna de les persones que l’integren, incrementa la responsabilitat, crea interdependències positives i millora les relacions entre companyes i companys.

El resultat de l’experiència potser un obra conjunta (mural) o murals individuals que s’exposaran al Museu de Ceràmica durant un període de dues setmanes.

El material emprat serà la ceràmica, que permetrà a l’estudiantat, com en altres ocasions, conèixer aquest material, aprendre’n el vocabulari específic, les seues característiques, el procés de fabricació, etc.,

A nivell artístic, treballarem l’abstracció de diferents elements patrimonials o quotidians de la localitat per a plasmar-los en cadascuna de les peces que fabricaran. Color i textura seran les claus d’aquest procés.

L’activitat es planteja com a mètode d’immersió en el coneixement més íntim de diferents elements patrimonials de la localitat.