PROJECTES AMB ELS CENTRES

Es tracta d’activar diversos grups d’alumnat i el seu professorat (tot el centre, un cicle…) per a la creació d’obres conjuntes de grans dimensions destinades a algun espai del centre educatiu. El format que millor s’adapta a aquests projectes cooperatius és el mural, però també poden realitzar obres escultòriques o d’una altra índole.

El Museu aporta les seues instal·lacions i el personal qualificat per a coordinar l’actuació dels grups sobre un projecte ceràmic relacionat amb qualsevol tema transversal que es desenvolupe en el centre, o bé utilitzant elements representatius del centre mateix.

Objectius específics

 • Potenciar el treball en grup: interdependència positiva, diàleg entre companys, presa de decisions en comú, crítica, avaluació, etc.
 • Realitzar una obra artística conjunta, col·laborant en la millora estètica del centre educatiu on estudien.
 • Fomentar la convivència a través del treball de tots els nens de l’aula al marge del seu origen, sexe, aptituds, etc.
 • Millorar l’autoestima, que vegen el seu treball convertit en una gran obra d’art pública.

Metodologia

La base metodològica d’aquests projectes és l’aprenentatge cooperatiu.

A través d’aquest mètode, aconseguim reforçar i ampliar els coneixements de la xicalla en àrees tan diferents com les matemàtiques, les belles arts, el coneixement del medi, la llengua, etc., mitjançant la incorporació de tècniques, conceptes i processos desconeguts per a la majoria, però de fàcil assimilació: vocabulari bàsic, propietats de l’argila, transformacions durant la cocció, mesures, disseny, motlles, decoració, etc.

Per a la realització d’un projecte d’aquesta magnitud cal, a més, la implicació de tots els participants i, amb aquest objectiu, s’ha d’estimular la seua actitud i desenvolupar les capacitats individuals de cada membre del grup, creant una interdependència positiva, ja que si un fragment de l’obra no està bé, l’obra en el seu conjunt se’n ressent. És el mateix alumnat qui resol els petits conflictes que solen aparèixer en l’execució del treball, generats quasi sempre per descuits d’algun dels participants que la resta del grup s’encarrega de corregir.

L’estudiantat es responsabilitza, en tot moment i en primera persona, de la seva feina mitjançant la presa de decisions. El paper del professorat i de les monitores i monitors, imprescindible però discret, queda relegat a un segon pla: aconsellar, ajudar a superar les dificultats, animar, organitzar, reconèixer l’esforç, etc. Però, un cop estan marcades les pautes del treball, l’alumnat sap en quina fase del treball es troba i, amb les instruccions elementals, és capaç de desenvolupar pel seu compte les tasques encomanades, utilitzant les eines i els materials adequats en cada moment: modelar, omplir els motlles, aplicar textures, color, retocs, etc. Com a part de l’aprenentatge del treball col·lectiu, un cop finalitzen la part creativa, s’encarreguen també de reciclar el fang, recollir les eines, traslladar les peces a l’assecador, ajudar a carregar el forn, etc. Aprendre (o posar en pràctica) uns hàbits molt saludables que també són aplicables a altres àmbits de la vida quotidiana: ordenar la taula, recollir els plats desprès de menjar…

Temporització

Gènesi. Treball previ del centre escolar: elecció del projecte mitjançant debat d’idees, com a part d’un eix transversal, etc. Generalment, és el claustre de professorat qui pren la decisió.

Materialització del projecte en coordinació entre el centre i el Museu.

  1. Elecció de la ubicació on ha de ser instal·lada l’obra.
  2. Adaptació de l’obra a l’espai: disseny del format, divisió de les peces, etc.
  3. Selecció de materials: preparació de plantilles, eines, fang xamotat, motlles de fusta, esmalts, etc.
  4. Distribució de les tasques a cada grup d’edat: omplir motlles, fabricació de làmines, reciclatge del fang, elaboració dels motius en relleu, aplicació de textures, addició a la planxa base, divisió en peces, decoració amb esmalts, etc.

Visita al Museu

   • Visita comentada: els murals, la ceràmica, tècniques, materials, etc.
   • Explicació de les fases de modelatge de les figures (làmines, motlles…).
   • El Taller. Contacte previ amb les matèries primeres i les eines.
   • Elaboració de les peces que compondran l’obra col·lectiva.
   • Treball intern del Museu: assecat, retocs, cocció.
   • Segona visita al Museu (opcional): decoració amb esmalts en els casos en què el mural ho requerisca.
   • Segona cocció (si cal).
   • Lliurament del mural al centre escolar. Muntatge en el lloc escollit (recomanable: inauguració en acte públic, que serveix de reconeixement social a l’obra dels petits i de les petites artistes).