Decorar cerámica a la manera de Alcora

Visita guiada (30 min.)

Col·lecció de Pisa i Porcellana de la Reial Fàbrica de l’Alcora

L’Alcora elaborà el segle XVIII una de les més afamades produccions ceràmiques d’Europa, l’èxit de la qual es fonamenta en la qualitat de les matèries primeres i en els coneixements tècnics i artístics dels mestres i operaris. Al Museu es conserva i exhibeix una completa col·lecció de peces que ofereixen una ampla visió dels distints models decoratius que triomfaren al llarg de l’esmentada centúria.

Introducció al taller (20 min.)

Demostració d’un ceramista

Des de l’esbós o dibuix original, seguirem tots els passos necessaris per a decorar una ceràmica amb òxids metàl·lics a l’aigua sobre coberta sense coure.

La tècniques utilitzades són les mateixes que al segle XVIII; per això, s’insisteix en el coneixement del vocabulari específic dels utensilis: estergit, estergidor, punxó, perfilador, pinzell, etc

Es realitza una primera aproximació als pigments ceràmics i la seva composició.

Taller (60 min.)

Demostració pràctica i assaig individual amb els pinzells.

Treball individual:

  • Elecció del motiu a estergir.
  • Creació de l’estergit sobre un taulell de 20x 20 cm amb la coberta sense coure.
  • Pintat i ombrejat del motiu.

Les peces seran lliurades en el termini d’1 a 7 dies.